Ý tường giảng dạy

Khoa Quy hoạch và Thiết Kế

Đào tạo thông qua việc tạo dựng không gian, mặt bằng cũng như sự tương tác bằng video. Cung cấp các sự lựa chọn đa dạng nhằm tiến tới sự toàn diện trong công tác đào tạo nhân tài thiết kế, quy hoạch trên toàn Quốc.

Khoa Quản trị kinh doanh

Thúc đẩy Công nghệ Kinh doanh thông minh, các dịch vụ Quản lý Tài chính và Quản lý Tài sản, xúc tiến liên kết đa doanh nghiệp Quốc tế liên quan đến thương mại điện tử, Quản lý sản phẩm và dịch vụ, Quản lý Marketing kỹ thuật số, đào tạo nhân tài quản lý chuyên nghiệp liên quan đến ngành Dịch vụ Du lịch, khách sạn và vui chơi giải trí.

Khoa Công nghệ thông tin

Đào tạo nhân tài nghiên cứu phát triển APP ( ứng dụng )và kiểm định, thương mại dựa trên Big data, chuyên viên có kỹ năng kiểm định về mức độ bảo mật và ứng dụng về mạng liên kết và trong công nghệ thông tin.