Cộng đồng

Cộng đồng

Hoạt động của câu lạc bộ trong nhà trường rèn luyện các kỹ năng: quan hệ giao tiếp, giao lưu biểu đạt, hình thành tính tự tin, và quản lý. Ngoài thời gian dành cho học tập, Sinh viên bồi dưỡng sở thích khác. Dựa vào những hoạt động đa dạng, sinh viên rèn luyện tư duy và năng lực diễn đạt. Từ trong môi trường sinh hoạt câu lạc bộ học cách phân công hợp tác.
Thiết lập 5 loại gồm: Tính học thuật, tính tự lực, tính văn nghệ, tính phục vụ. Tổng cộng có 99 câu lạc bộ. Cơ sở Đài Bắc có 55 câu lạc bộ gồm: câu lạc bộ Báo điện tử, câu lạc bộ hoa Hoa nắng, câu lạc bộ âm nhạc Điên cuồn, câu lạc bộ Sheng Xinguo, câu lạc bộ Nguyên thủy sơn,vv.


Câu lạc bộ Phát thanh Kỹ thuật số cơ sở Tân Trúc vinh dự nhận “Kế hoạc hành động toàn dân một nhà của Nhà đất Tín Nghĩa năm 2019” Giải Vai trò Gương mẫu dành cho nhóm Thanh niên Cao đẳng. Câu lạc bộ Hoa Hướng Dương của cơ sở Đài Bắc, vinh dự đạt giải A khi tham gia hoạt động bình chọn các câu lạc bộ của khối Cao đẳng trên toàn quốc năm 2019.