Môi trường sinh hoạt

Môi trường sinh hoạt

Trang bị sách: Hàng năm gia tăng kinh phí làm phong phú nguồn sách dự trữ trong thư viện. Tổng cộng 333.543 quyển. Thư viện của hai cơ sở đều thiết kế thầy trò cùng sử dụng thư viện gồm nhiều khu vực như: khu vực dự trữ sách, khu vực báo cáo nghiên cứu, khu vực nghỉ ngơi đọc báo, khu vực nghe nhìn, khu vực thảo luận, khu vực phục vụ in sao.

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật: Đặt tại lầu 1 tòa Gezhi. Mỗi học kỳ mời các nhà trưng bày triển lãm, sinh viên và giáo viên trong trường tổ chức các lễ hội triển lãm văn hóa nghệ thuật. Nhằm làm sôi động lên tinh thần văn hóa nghệ thuật sinh viên và giáo viên của nhà trường.

Thiết bị thể thao: gồm có sân điền kinh tiêu chuẩn, sân bóng chuyền bóng rổ, sân vận động và phòng Gym. Cơ sở Tân Trúc có hồ bơi nâng điều chỉnh nhiệt độ nước đạt tiêu chuẩn.