Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế

Song bằng đa quốc gia : Hợp tác với trường đại học Hoa kỳ Metropolitan State University. Cung cấp “3 năm tại Đài Loan, 1 năm tại Hoa kỳ” học trình song bằng. Sinh viên có thể đăng ký năm tư học tại Hoa kỳ 1 năm, sau khi hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp của 2 bên, thực tập nghiên cứu hải ngoại là có thể nhận được bằng tốt nghiệp của hai trường Đài Hoa kỳ.
Sinh viên trường đăng ký Chương trình Hỗ trợ Học bổng Haifeiyang của Bộ Giáo dục. Năm 2018 nhận được 2 triệu 112 nghìn Đài tệ, năm 2019 nhận được 2 triệu 688 nghìn Đài tệ, liên tục 2 năm xếp hạng nhất trong khối Đại học Khoa học Công nghệ.